Välfornumstogher

Old Swedish Dictionary - välfornumstogher

Meaning of Old Swedish word "välfornumstogher" (or vælfornumstogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välfornumstogher (vælfornumstogher)
mycket förståndig. welförnwmstog man war han RK 3: (sista forts.) 6082. - ss hedrade eqiet i förening med följande perSOnbeteckning. erliga och welfornwmstoga men eric jönsSOn oc joan jönsSOn radmen j stockholm SO 164. beskedlig oc fälfornumstig män borgmestee och radh j nadendall SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 207 (1512).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välfornumstogher may have also been written as vælfornumstogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • welförnwmstog.
  • welfornwmpstog.
  • välfornumstig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᚮᚱᚿᚢᛘᛋᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back