Välfrägdh

Old Swedish Dictionary - välfrägdh

Meaning of Old Swedish word "välfrägdh" (or vælfrægdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välfrägdh (vælfrægdh)
godt rykte. for thes heLga fruens namkunnoga velfrägdh Lg 3: 557.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välfrägdh may have also been written as vælfrægdh

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᚱᛅᚵᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back