Välfrägdhadher

Old Swedish Dictionary - välfrägdhadher

Meaning of Old Swedish word "välfrägdhadher" (or vælfrægdhadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välfrägdhadher (vælfrægdhadher)
välfräjdad, som har godt rykte. höwitzka oc wälfrägdadha menniskor VKR 9. ib 3, 4. Bir 4: 94, 95. " aff reenliwis menniskiom oc wäl frägdhadhom" Ber 277. - (?) the som altidh liffua kräseleka i thera godha daghom. .. ophöghde, wälfrägdadhe (sannolikt för wälfrändadhe; bene prarenkräseleka i thera godha daghom. .. ophögde, wälfrägdadhe (sannolikt för wälfrändadhe; bene parentati) Su 117.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välfrägdhadher may have also been written as vælfrægdhadher

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᚱᛅᚵᚦᚼᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back