Välgärdh

Old Swedish Dictionary - välgärdh

Meaning of Old Swedish word "välgärdh" (or vælgærdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välgärdh (vælgærdh)
Lgärning. " the vnderliga gudz veLgerdh som han henne beviiste gongande. .. til asiis" Lg 3: 541. " til alla ärä ok veLgerder redhaboen" ib 578. " thu skalt ey glöma thins frälsara nadh oc wäLgärdh" Lgren. 1875.">LfK 48. " loff oc ära wari gudhi för alla sina wäLgärdher" ib 93. ib 81.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välgärdh may have also been written as vælgærdh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • velgerdh.
  • -ir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚵᛅᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back