Välgärning

Old Swedish Dictionary - välgärning

Meaning of Old Swedish word "välgärning" (or vælgærning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välgärning Old Swedish word can mean:

välgärning (vælgærning)
1) välgärning. " ey minnas the hans godha gärninga oc the välgärninga han hawir thöm giort (beneficorium et operum ejus)" Bo 195. " aff wälgärnigenna ymnoghet" Su 182. skolom. .. wi särdeles göra honom (Gud) gönst tak oc kärlek för hwaria ena hans syndherlika wälgärnigh LfK 94. phila. . thakkade honom for allä hans wäl gerninge Va 39. the. .. Suika siälanna aff hulkra välgerningom the lifwa (quorum benficiis virunt) Bir 3: 10. (hwat lönum fik han aff ondom mannom fore) välgerninga Bil 215.
välgärning (vælgærning)
2) god, gärning, dygd. war gudh ther badhe lönar wälgerninga ok plicta synde Bil 458.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välgärning may have also been written as vælgærning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ger-.
  • -igh.
  • -igg.
  • -ar )
  • välgärningis man
  • -yng- VKR 77),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚵᛅᚱᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back