Välhälde

Old Swedish Dictionary - välhälde

Meaning of Old Swedish word "välhälde" (or vælhælde) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välhälde (vælhælde)
gagn, fördel, förmån. " mek thil välhäldhe" SD NS 2: 213 (1409). - särsk. till jordegendom hörande förmån. at wi haffom soolth. .. swen bodh !UDDA_TECKEN? (1/2) war gardh vti fryslom i mark. .. meth allom tillaghom som then gardh til lyger. .. oc meth aal the wäll hälli som ther til liggä, som bäther är ath äghe en at mystä SD NS 1: 217 (1403), gammal afskr.). Jfr välfälle.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välhälde may have also been written as vælhælde

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wääl hälli )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚼᛅᛚᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back