Vali vak

Old Swedish Dictionary - vali vak

Meaning of Old Swedish word "vali vak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vali vak Old Swedish word can mean:

vali vak
1) = vali va. vale vak (Cod. B, C a wak) then iämirlike nödh RK 1: (Cod. D, E) 3063.
vali vak
2) ss uttryck af öfvermod: hej! tha een faar een grönan stak swa ropa han strax wale wak MD (S) 285.

Part of speech: in

Grammatical aspect: interj.

Alternative forms or notes:
  • vale- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᛁ:ᚠᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back