Välia

Old Swedish Dictionary - välia

Meaning of Old Swedish word "välia" (or vælia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välia Old Swedish word can mean:

välia (vælia)
L.
välia (vælia)
1) välja bestämma sig för. med inf. valde hiärtoghin heldir döö en mz vanhedher at lifua Bil 865. - med dat. och inf. stephanus wäl sic liggia när sancto laurencio Bil 286. " wil thu wälia thik at byggia athina winstro hand, tha wil iak gang a höghro hand wil thu oc wälia a höghra hand tha ganger iak iämpärna a winstro hand" MB 1: 178-9. - med ack. badh han fornempde laurenz kesa oc wälia en deel af thässa twa Bok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 103 (1439). - välja, utse. med ack. þer vi baþin välyom varn läghurstaþ SD 5: 562 (1346). " tolf män samþykte, walde oc tilnämpde af oss oc laanzmannum" ib 376 (1344, nyare afskr.). än the skulu. .. kunung welia, thä äru männene opta wildoghe, ok welia swå opta barn ok ughur magha SOm rönta män Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 11 (27, 12). ib 10 (23, 10). Bil 575. RK 2: 553. " þän min sun hafar valt" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 185. är then sami min vin SOm valdir vardhir ib 2: 261. " warder konunger a morasten walder" RK 1: 4457. " gudh är ey wildoghir oc wäl ey swa en at han wrakir annan Hel. mäns lefv. 174. - med dat. och ack. at wälia sik husBonda aff allom frankarikis härrom ok jonkarum ogiptum" Bil 731. " wy haffwm hukt oss konung välia" RK 1: 4454. - med två ack. vildo han alle biscop välia Bu 28. " executores. .. välyom vi. . ärchebiscopen af vpsalum. .. joan cristinäSOn swen" SD 5: 567 (1346). " äf þöm fyoghertan skulu twe väliäs bärghännästärä" ib 638 (1347). " aff mangom stadum waldis han biscopir" Bil 786. " han war sinom herra otro ok waldis aff iwinum konunger (af samma hand ändradt till til keysara)" ib 736. " at han är keysare walder ok takin" ib 315. - med ack. och prep. til med följ. subst. el. inf. fra þöm dagh wi til kronunnä i swerike forman waldom SD 5: 562 (1346). alt romara Borgh radh hafuir thik walt til l keysare Bil 314. " en annar man j rikeno. .. är aff gudhi til konung valdir" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 259. " ib 4:: (Avt) 183). hwilken SOm vordher voldher til kyällare swen" SO 7. " staRKar longobardus valdes tel at hugga" Bu 57. - med dat. och ack. samt prep. til med följ. subst. firi þöm þu valde þik tel folk Bu 77. " at welia barn ok ughur magha si til kunung" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 11 (27, 12).
välia (vælia)
2) (med småakig granntyckhet) välja, vara granntyckt i att välja, vara granntyckt el. kräsen med afseende på (ngt). thz skal vaktas at man ey wräki älla väli matin (a superstitiosa obseratione ciBorum cavendum) Bo 132.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välia may have also been written as vælia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • welia. wälliä: vt wälliä SML Prol. valia MElL Kg 4: pr. i var.
  • ualdo : vtualdo Bir 3: 402.
  • wäldo Bil 575.
  • welde RK 2: 553.
  • voldher SO 7.
  • woldher: wth woldha Lg 3: 117),
  • välia ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back