Valk

Old Swedish Dictionary - valk

Meaning of Old Swedish word "valk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

valk Old Swedish word can mean:

valk
1) kringdrifvande, irrande, farande hit och dit, bråk, besvär. är thz dighr hedhr ok hugnadhr, suå kununge som almogha, hava döraköp hema i lande sino, vtan mykla walk oc wåghan lifs ok godhs manna RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 66 (163, 72 ; kan föras till 2).
valk
2) svårighet, fara. " thw haffwer kommit thenna barn j walk" MD (S) 262. " fatiig folck som wåre kompne i walk oc kwnde ey friid niwtha för en skalk" RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 283.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back