Välkomin

Old Swedish Dictionary - välkomin

Meaning of Old Swedish word "välkomin" (or vælkomin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välkomin (vælkomin)
kommen till hugnad el. glädje. kommen i en lycSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig STund; välkommen. med dat. (el. i dess tälle ack.). han foor atir ginom swerike heem oc war välkomin allom thöm gudhi thiänto (a multis cum magno suspectus desiderio, gratious et optaSTenianus. Se Lg.">Bilis bonis) STenianus. Se Lg.">Bil 862. " han war hanum wäll komen (hann tekr vel við honum)" Di 13. hade han slagit vij aff myna riddara. .. han skulde mek lika well wälkomen wara (vel komin medð oss) ib 125. ib 171. han war Didrik wälkomen i 102. konungsins men. .. sagdo hertoghomen tidhande swa som konungin haffde them sagt. .. at j ärin guDi wel lkompne ok honom STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3728 ; " jSTrand. 1853.">Fr nedan. - i helsning. väl cimin käre theodore" Bu 531. " väl kompne mine herra (bene vieniunt domini nei) wäl kompne herra mine som wärdhughis vithia mik litit värdhan" STenianus. Se Lg.">Bil 110. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 410, 413. MB 2: 403, 406. " o min herra war wäl komin (bene veniSTi)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 158. ib 3: 237. " petrus. .. badh han wara wäl komin j gudz STrand. 1853.">Fridhi (Petrus: pax tibi fiat, bene veniSTi)" STenianus. Se Lg.">Bil 269. " husbonDin. .. badh sina gäSTe väl kompna vära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 834. Di 103. " the herre i danske fägna mig well ok både mig wara wellkommen häll oc sälj" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4300. - med dat. (el. idess STälle ack.). var gudhi väl komin STrand. 1853.">Fr 1256. STephens. 1849.">Iv 3281, 5569. ST 282, 293, 473. " j ärin guDi welkompne här bönder ok hoffmen hwo här er" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4452. " thu äST här väl komin gudhi ok mik" STephens. 1849.">Iv 179. ib 174, 4832. the. .. badho han gudhom väl komin vära STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 64. " konungin. .. badh han gudh väl komin värä" STrand. 1853.">Fr 1930. ij skulin. .. bidhia han vara väl komin gudhi ok mik STephens. 1849.">Iv 1730. the. .. badho honum gudhi väl komin vara ok allum thöm ther fore ära ib 4353. STrand. 1853.">Fr 1552. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5150, 7995. Di 285. " tw skall wara mik wälkommen (væl skalltu hær komen). sa lenge thu wilt her bliffua" Di 35. tu skalth vara os velkommen ib 223. " lhon. .. badh alla vara gladha oc välkompna them threm konungeomen" STenianus. Se Lg.">Bil 916.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välkomin may have also been written as vælkomin

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • väll-.
  • vel-.
  • vell- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚴᚮᛘᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back