Välla

Old Swedish Dictionary - välla

Meaning of Old Swedish word "välla" (or vælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välla Old Swedish word can mean:

välla (vælla)
1) välla, Lg.">Bubbla upp, flöda, strölmma, ymnigt flyta. om vätska el. det som innehåller vätska. brast up än kälda vällande þär är iorþen var þörrast Lg.">Bu 71. " brast up ii sama huseno en oleo kälda vällande" ib 65. " mz hunagh ok miolk väldar ok flytar iorþen Al" ib 77. " hwaRKe elder loghandhe älla watn wällande (vulliens) slöckia gudhz älskogha j mino hiärta" Lg.">Bil 370. " thz (vattnet) wäller som en kätil siwdher thz höris langt hwru th[z) liwdher" Al 1943. " then källa väller swo som then kätil ouer elle henger oc vällin Alla weghna wm ganger (keldan vAll svá, at Alla vega kastaði um)" Iv 395. - sjuda, koka. lät han vellande (ferventem) watn ifuir hans blodugha vnde Lg.">Bil 327. " blodhit vAl ij thera saar som thän ketil ower ellin staar (var þeim svá heit, at bloðit vAll i sárunum)" Iv 5013. " then kätilin i heluite weller" RK 1: 337. " domicanus. .. lät. .. siuþa han liuande ii vällande oleo Panno: sua som hans liif var menlöst af Allom kiötlekom lusta. sua var hans likame i vällande oleo menlösa af pino" Lg.">Bu 149. " ther saatom wi ower wällande kötgrytom" MB 1: 322. konungen. .. badh säthia stora grytor oc braadha Pannor offwir eldin. oc them göra wällande hetha (d. v. kokheta) ib 2: 298. - sjuda, komma i kokning el. smältning, smälta, öfvergå el. vara i smält tillstånd; flyta. lhan lät smiþa vaghn af iarn ok fylla mz oleo quaþo ok tiäru. lok lät tända bAl vndi. ok bränna. tel lvaghnen vAl (Cod. B, C södh 1019) Lg.">Bu 505. dyocleeianus. .. lät giua drikka primo vällande bly ib 529. " brännande som vällande bly" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 87. hiärnin vAl (eLg.">Bulliebat) som bly ok vt flöt som tiära ib 136. " the groPana varo Alla fulla mz glödhetom oc vällande mAlm" Pa 18. - upplåga, flamma. jak skAl opfylla thom mz brännande eld oc vällande (eLg.">Buliente) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 12.
välla (vælla)
2) (i mängd) framkräla, kräla, vimla. ther Alskona matka wllo Pa 22. " lys oc madka wullo flokkom" Lg 112. - vimla, vara full af. wesPacianus hafdhe ena fula sot innan sinum näsum swa at the wllu fulle mz matkum Lg.">Bil 312. " hötte hanum hans köt vella mz leuandis madkom (corpus tuum verniLg.">Bus scaturiet)" ib 577.
välla (vælla)
1) (i mängd) kräla lfram. ruthnadhe hans kinben swa at makhka flutu ok wollu wt fluckum Lg.">Bil 253. Jfr utvälla.
välla (vælla)
2) låta framvälla, spruta ut. the siäla han (Cerberus) igen wt aff sik wälder Al 6948.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välla may have also been written as vælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • wälder Al 6948.
 • wäldher Bil 303.
 • welder Iv (Cod. B, C) 5013. väldar Bu 77.
 • väller Iv 395.
 • wäller Al 1943.
 • uällir: opuällir Bir 3: 140. weller RK 1: 337 (i rimsl. med heller). impf. val Bu 505 ; Bir 3: 136 ; Iv 5013.
 • wllu Bil 312.
 • wllo Pa 22.
 • wullo Lg 112.
 • wollu Bil 253.
 • wollo: vth wollo St 538),
 • välla up , välla upp, springa upp, fara upp. wäldher ther dighir diäfwlskapir vp ij wädhrith ifuir brunnenom Bil 303. Jfr upvälla.
 • välla ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back