Välla

Old Swedish Dictionary - välla

Meaning of Old Swedish word "välla" (or vælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välla (vælla)
koka, bringa i kokning, underkaSTa kokning, bereda genom kokning. hwaST oc kalt är watnit, wtan thz siwd so tisxxana, ällir j biwgge llis oc silas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 63. jak var väldir oc sodhin mz olio ib 3: 354. " nätsla frö wält j honagh" LB 4: 351. " fore allo thesso är näsla frö goth mz honagh älla win wält ib. skal man. .. wälla them (rosorna) i wiin" ib 7: 4. " ib l6. - upphetta, uppvärma. fätman wardher aff blodzsens bränning aff STarkom hyta wällande honom oc omwandande i bränningenne" LB 5: 293. - böra flytande, smälta. bödh han at bly skulle vällas (plumbum liquefactum) i STore panno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 372. ST 105.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välla may have also been written as vælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wällis Bir 4: 63.
  • wellade Di 48.
  • väldir Bir 3: 354.
  • wält LB 4: 351 (på stvå st.). imperat. wäl ib 7: 6. " wälla ib 3; dock snarare att uppfatta ss inf.),
  • välla saman , koka samman. skal man tagha abroth oc malyrth oc wälla saman j starka ethikio LB 5: 77. " skal man taga getha miölk och krassa fröö wälla tz saman tz skal han dricka ib 7: 3. - smälta samman. han. .. tog stalit. .. oc wellade thz saman" Di 48.
  • välla til hopa , koka i hop, koka samman. thz skal lman wälla alth til hopa LB 7: 3.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back