Vällukt

Old Swedish Dictionary - vällukt

Meaning of Old Swedish word "vällukt" (or vællukt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vällukt (vællukt)
vällukt, doft. eg. och bildl. tha hon saghe the wänasta roser oc lilyor, oc marghskoma yrther, oc kändhe theras wällokt Lg 3: 279. owergangandis aldra dyrasta krydde oc smörilsinna wällukt oc söthet Su 205. ib 202. " dygdenna wällokt" ib 61.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vällukt may have also been written as vællukt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -lokt )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛚᚢᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back