Välluktande

Old Swedish Dictionary - välluktande

Meaning of Old Swedish word "välluktande" (or vælluktande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välluktande (vælluktande)
välluiktande, doftande. eg. och bild. loflica idhnilsa oc dygdhanna välloktande yrte Bo 147. " wälloktande blomstir" Bir 1: 179 (på två st.). the skulu ey lokta the söta loktena j mino rike. gangande owir al lwälloktande thingh ib 151. thine fötir varo. .. swa som fwlle mz välloktande yrtom thy at thina siäl astundilse ok hoop varo. .. välloktande til aldra äptirdöme lok äptirflöghilse ib 3: 315. VKR II. mz. .. wälluktande kryddhom MB 2: 182. " j eth wälluktande bunden" Su 202. wälluktande mandragore ib 203. " thine spena äru. .. wälluktande aff aldra dyrasta krydde" ib 204. Jfr vällustande.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välluktande may have also been written as vælluktande

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • -loktande )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛚᚢᚴᛏᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back