Vällust

Old Swedish Dictionary - vällust

Meaning of Old Swedish word "vällust" (or vællust) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vällust (vællust)
njutning, nöje, fröjd. " hwar iak thogh swa STora hoghswalilse glädhi och frögdh mz alzskons söthma oc wälluST" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 812. - behaglig STällning, angenäm tillvaro. paradiis. .. hwar adam oc ewa waro i STore wäll luST STadde STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 465. " eder herredöme maa vethe for sanningh ath iach sijtter her ickä i saa STore vellöSTh som alle teckiä" SToria. 1816 ff.">HSH 20: 267 (1508). - särsk. om sinlig njutning och värdlslig fröjd. j the wälluST han hafdhe ST 373. thw. .. skalt haffwa athrhaldh i maat oc dryk, oc i glädhi, oc skalt fly alla wälloST STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 335. " at hon mykyt hetelika haffe älskat wärldena oc henna wälluST" ib 415. " maa människian wtan alla syndh haffwa nakra wälloST oc glädhi" STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 161.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vällust may have also been written as vællust

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -lost.
  • -lösth )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛚᚢᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back