Vällustande

Old Swedish Dictionary - vällustande

Meaning of Old Swedish word "vällustande" (or vællustande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vällustande (vællustande)
angenäm, behaglig. " the wällustande balsama smörilse" Lgren. 1875.">LfK 73. " cynamonium oc balsamus, oc alzkona wällustande yrther oc trä" Lg 3: 279. Sannolikt är dock på båda ställena wällustande felaktig för välluktande.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vällustande may have also been written as vællustande

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛚᚢᛋᛏᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back