Vällustogher ajd.

Old Swedish Dictionary - vällustogher ajd.

Meaning of Old Swedish word "vällustogher ajd." (or vællustogher ajd.) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vällustogher ajd. (vællustogher ajd.)
angenäm, tjusande. " haffdhe widh sit palacium en widhan oc wällustoghan trägardh" Lg 3: 279.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vällustogher ajd. may have also been written as vællustogher ajd.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛚᚢᛋᛏᚮᚵᚼᚽᚱ::ᛆᛁᚦ.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back