Välmakt

Old Swedish Dictionary - välmakt

Meaning of Old Swedish word "välmakt" (or vælmakt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välmakt Old Swedish word can mean:

välmakt (vælmakt)
1) full kfraft, tillstånd el. ltid d man ngt förmår el. då man oRKar uträtta ngt, välmåga, välbefinnande. gudh lofwar thöm godh löön, thär miscundsampleca gernnga göra meth kiärlech li sinne wälmakt til ordh ok sinna i lifsens helbrygdho tima SD NS 2: 11 (1408). ib 44 (1408). 53 (1408), 213 (1409). cord gaff then sama fierdungh i sins liiffs welmacht hennes dotter SJ 133 (1444). FH 3: 113 (1447). swa länge j ärin j idhre wälmakt (quamdiu vires Suppetunt).. . tha brukin idher oc forSumen ekke idher at saman sanka idher hymelzlika rikedoma Su 242. Gers Ars A 3. Lg 3: 584. - (?) tycer dhöm alle raadh Vare, athi skele holle eedher son vedh välmagth FM 503 (1510).
välmakt (vælmakt)
2) välmakt, makt, tillstånd af makt el. lycka. aldrigh haffde han tess akt tha han war j sin wel makt ath böndher skuldo swa offuer honom rada RK 2: 4487. ib 1021. " j thesse welmact oc walde öktis guz räddoghe oc kerleker mz honum" Lg 3. 197. Va 4.
välmakt (vælmakt)
3) fullt gällande kfraft, full giltighet. forhopendis eder herredöme sadant. .. fulborde oc wed velmacth holle wele HSH 24: 32 (1512).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välmakt may have also been written as vælmakt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -magth.
  • -macht )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛘᛆᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back