Välmatadher

Old Swedish Dictionary - välmatadher

Meaning of Old Swedish word "välmatadher" (or vælmatadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välmatadher Old Swedish word can mean:

välmatadher (vælmatadher)
1) väl afpassad. til thäs natwra stadnar oc wardher stadigh mz rätto saMBlande oc wälmatadho watn oc heta MB 1: 120. blyufa. .. i välmattande (för -adhe) täMPpran MP 2: 124.
välmatadher (vælmatadher)
2) måttlig, sedlig, sansad. liff vämactadhir (modestus) Bir 3: 432. " tz barn som tha födis, thed vardher glath och velmottath" LB 7: 92.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välmatadher may have also been written as vælmatadher

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • velmotthadher.
  • välmattadher: -ande för -.adhe MP 2: 124. vämactadhir för -mattadhir Bir 3: 432),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛘᛆᛏᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back