Välredder

Old Swedish Dictionary - välredder

Meaning of Old Swedish word "välredder" (or vælredder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välredder (vælredder)
, p. dj. väl rustad, väl utrustad. the. .. loffuade honom. .. jce [100] welredde men RK 2: 3747. " thänne prydde oc välredde hästir" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3. 386.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välredder may have also been written as vælredder

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚱᚽᚦᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back