Välsighnan

Old Swedish Dictionary - välsighnan

Meaning of Old Swedish word "välsighnan" (or vælsighnan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välsighnan Old Swedish word can mean:

välsighnan (vælsighnan)
1) välsignande, nedkallande af Guds nåd och hjälp. at hon (kloSTerregeln) STyrkis aff thinne wälsignan, som är min ämbitz man j iordherike STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 114. " skörlifnadhin är gudhz owin och fadherlika wälsighnans och godhz fortapilse (paternæ benedictionis atque subSTantiæ peridito)" Ber 79.
välsighnan (vælsighnan)
2) välsignilse, Guds nåd och det hvari denna visar sig, välgång. the. . fingo arswext oc wälsighan a allo thy them tillhördhe ST 110.
välsighnan (vælsighnan)
3) lofprisande. " the. .. helsadho hona (Jungru Maria) mz alle the välsignan som the gato" Bo 242. " välsignadh vari thw (Jungfru Maria) mz äuerdhelike välsignan" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 43.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välsighnan may have also been written as vælsighnan

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛋᛁᚵᚼᚿᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back