Välskapadher

Old Swedish Dictionary - välskapadher

Meaning of Old Swedish word "välskapadher" (or vælskapadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välskapadher Old Swedish word can mean:

välskapadher (vælskapadher)
1) väldanal, väl beskaffad. lytidh hafdhe forslaghit at mankönet hafhde warith lärt, atherlöst, frälst, wtled af lfängilsomen ok innan lyst, wtan thz hadhe wordhit wäl scapath ok fangit i gen siin rätta skipilse (måhända snarast att fattas ss två ord) Sv. Kyrkobr. 327. at mankönith hafdhe warith. .. innanlyst ok wälskapdh (möjl. att fatta ss två ord) ib 328.
välskapadher (vælskapadher)
2) väl anordnad; välgrundad. thässe omskiptilse komBir stundom aff mino välskapadha (ordinata) gudlica tillate Bir 2: 307.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välskapadher may have also been written as vælskapadher

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛋᚴᛆᛕᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back