Välskipadher

Old Swedish Dictionary - välskipadher

Meaning of Old Swedish word "välskipadher" (or vælskipadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välskipadher Old Swedish word can mean:

välskipadher (vælskipadher)
1) väl inrättad, ordentlig, väl beskaffad, tillbörlig. al lvanskipat thing osynlik äru orolik ok al välskipat äru rolik MP 2: 60. " at haua matelikit ok välskiptat härskap" Bir 3: 409. vil jak siälfwiliande atir halla mit köt oc lifwa mz skylloghe oc välskipadhe matto (modo debito et ordinato) til gudz hedhir ib 329. " fiärdhe stadhin är äronna stadhir j honom är fulkommin älskelikhet ok wäl skipadhir (måhändo) att fatta ss två ord) kärlekir (caritas ordinata) swa at änkte astundas vtan gudh ok thz som astundas for gudz skuld" ib 1: 388. wälskipadhir kärlekir är mz hulkom som kötit ok wärldin älskas ey vtan til ensamit vppehälde ib. " wälskipadher gudz älskoghe" MB 1: 358. " wälskipadh skälikhet (ordinata discretio)" Ber 22.
välskipadher (vælskipadher)
2) ordentlig, iakttagande ordning och rätt mått. vari. .. maria skällik j bönom ok väskipadh (ordinata) i guz lofwi Bir 3: 167.
välskipadher (vælskipadher)
3) väldnad, väl beskaffad, välartad. hulke som äru välskipadhe (bene ordinati) aff natur ok fölghia sina foräldra godha gerninga ok fotsporom Bir 3: 308.
välskipadher (vælskipadher)
4) helbregda, frisk, sund. mädhan wi ärom hele oc lwälskipadhe at waro liwe MB 1: 475.
välskipadher (vælskipadher)
5) väl, skickad. " Sv. Kyrkobr. 328 (se språkprovet under välskipilse). "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välskipadher may have also been written as vælskipadher

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛋᚴᛁᛕᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back