Välsläktadher

Old Swedish Dictionary - välsläktadher

Meaning of Old Swedish word "välsläktadher" (or vælslæktadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välsläktadher (vælslæktadher)
af god släkt, välbördig. han är wäl släktadhir (generosus) Bir 1: 335. " wändha han sin hogh oc hiärta till enna wälskaktadha oc wänasta iomffru" Lg 333. - i fråga om släkt väl utrustad. thu äst. .. wäslättadher (ornatus) mz brödher oc söner MB 2: 224.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välsläktadher may have also been written as vælslæktadher

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛋᛚᛅᚴᛏᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back