Välsmaka

Old Swedish Dictionary - välsmaka

Meaning of Old Swedish word "välsmaka" (or vælsmaka) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välsmaka (vælsmaka)
smaka väl, framkalla behagliga smakförnimmelser hos (ngn). oeg. med dat. hulkom enkte välsmakar vtan världinna sötme MP 1: 182. - part. pres. välsmakande, välsmakande. tha wardh alt watnith söt oc wälsmkakande MB 1: 321. välsmakande matzsins lustelik redha Bo 126. - oeg. andelikit salt om hwilkit wärldzslika människor skuli wälsmakande wardha Su 64. " thin stadhfestilse oc neekan oc twäkan vari välsmakande af skälikhetinna salte" Ber 278. med dat. göra hedhunna gudhi wälsmakanda (rättadt från muntökan mat) Bil 214.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välsmaka may have also been written as vælsmaka

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛋᛘᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back