Vältalande

Old Swedish Dictionary - vältalande

Meaning of Old Swedish word "vältalande" (or væltalande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vältalande (væltalande)
som talar väl, vältalande, valtalig, som uttrycker sig väl; som röjer el. vittnar om vältalighet. jak är ey wäl talande (elquens) sidhan iak war bränder a minne tungo MB 1: 285. ib 286. " tyberius war. .. mykit Bokius ok wäl talande" Lg.">Bil 299. " han war wäl tandhe badhe innan latino ok grescu male lib 377. "Bo 110. " the astunda at wara wäl talande ther til at the maghin faa manna loff" Bir 1: 193. " maria. .. predicadhe for them mz wältalande thungo (linque discreta)" Lg.">Bil 266. vndrado the mykyt a hans ordh ok vältalande maal ib 846. Lg 293.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vältalande may have also been written as væltalande

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛏᛆᛚᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back