Välvaxter

Old Swedish Dictionary - välvaxter

Meaning of Old Swedish word "välvaxter" (or vælvaxter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välvaxter (vælvaxter)
som står i vacker växt. then som hawir käran häst spar ey sinne väluäxsto (delecabili) äng at hästin skuli ther födhas Bir 3: 223.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välvaxter may have also been written as vælvaxter

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • -uäxster )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᛆᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back