Välviliande

Old Swedish Dictionary - välviliande

Meaning of Old Swedish word "välviliande" (or vælviliande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välviliande (vælviliande)
välvillig. " somlike. .. af närstandande iudhom hulke väluilande varo" KL 381. MB 2: 377. - med dat. skal. .. almoghe herrom ok höfdingom sinom lydhen ok wälwilande wara KS 77 (190, 84).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välviliande may have also been written as vælviliande

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᛁᛚᛁᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back