Välvililika

Old Swedish Dictionary - välvililika

Meaning of Old Swedish word "välvililika" (or vælvililika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välvililika Old Swedish word can mean:

välvililika (vælvililika)
1) välvilligt, godhetsfullt, kärleksfullt. naar the wisto hans wilia vara at wilia wäluilika (beniqniter) vt sätia sin son for faghna thrälsins frälse Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 244. hulkin swa mangom giordhe wälwiliolika astunadh godh thing ib 269. välviligt, vänligt, med vänlighet. thz iak mana thik nw wäluilelika Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 143. ib 394. " gak vt mot swa höghtidhlikom gäst. takande han wälwiliolika" Su 440.
välvililika (vælvililika)
2) med villig håpg, med ifver. tha som isep sik nw wälwilieligha til redde Lg 3: 634.
välvililika (vælvililika)
3) frivilligt. " land oc städher som taken warda, äller seg wälwilyelika wnDigyffwa oc haand ganga konwgenom" PM 33.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välvililika may have also been written as vælvililika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -uilika Bir 4: (Dikt) 244. -uilelika ib 1: 143.
  • -wilyelika PM 33. - wilieligha Lg 3: 634. wiliolika Bir 4: (Dikt) 269; Su 440.
  • -uiliolika Bir 1: 394 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᛁᛚᛁᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back