Välvililiker

Old Swedish Dictionary - välvililiker

Meaning of Old Swedish word "välvililiker" (or vælvililiker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välvililiker Old Swedish word can mean:

välvililiker (vælvililiker)
1) välvillig, vänlig. " badh iag them sxeg emott them welwilieliga thee" RK 3: (sista forts.) 4406; möjl. att föra till välvililika.
välvililiker (vælvililiker)
2) villig. " thenna stranglikhetena hyölt hon i mangh aar, mz store ödhmykwkt oc wälviliolika tolomodhe" Lg 3: 651.
välvililiker (vælvililiker)
3) frivillig. aff wälviliolikom (voluntaria) fatikdom Su 55.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välvililiker may have also been written as vælvililiker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -wiielig.
  • -wilioliker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᛁᛚᛁᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back