Vämia

Old Swedish Dictionary - vämia

Meaning of Old Swedish word "vämia" (or væmia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vämia (væmia)
vämjas, känna vämjelse el. ackel, känna leda. vämiär naueso VGL XIV. nauisare j: wemia LB 6: 284. likamen vämia mot allom mat MP 1: 212. " thera siäl vämiadhe mot allom gudhelix kennedoms mat" ib (på de båda sistnämda ställena kan dock verbet fattas ss opersonl.). - opersonl. med dat. (el. ack.). os wämiar sköt widh thässa lätta födho LB 1: 411. " böriade hanom ledhas oc wämia ther widher" Su 224. - refl. vämias, vämjas, känna vämjelse el. ackel. man. .. begynner vämias och kräkias LB 7: 257.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vämia may have also been written as væmia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛘᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
➞ See all works cited in the dictionary

Back