Vämilse

Old Swedish Dictionary - vämilse

Meaning of Old Swedish word "vämilse" (or væmilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vämilse Old Swedish word can mean:

vämilse (væmilse)
och f. [Ä. Dan. væmielse]
vämilse (væmilse)
1) vämjelse, äckel. " for vämilse ok vpkastan" Lg 3: 573. " fore siwkan magha oc wämilse" LB 1: 97. ib 8: 50. " sädefära. .. driffwer wt wämyelse aff maghan" ib 7: 58. " lib 5: 81. - vämjelse, leda, vedervilja. jak tedhe. .. judhomen min sannan mandom oc the korsfästo han jak är thän sami daghlica a altareno ok än six vämilse oc frestile är os vndir thässom kostenom" Bir 2: 116. " hawen i styg widh dräpin faar, oc wämilse" MB 1: 298.
vämilse (væmilse)
2) det som förorsakar vämjelse, det som är vedervärdigt styggelse. hwat äru swa mange krasse vtan styg ok ledha oc vämilse oc siwkdoms tilfälle Bir 3: 330. " ond hugxilse äru varom herra ledh vämilse (abominationem) äller lygn" MB 2: 368. " haffwandis drykke kar j sinne hand fwlt mz hennes skörheetz orenlighet oc wämilse" ib 359. - Jfr af-, magha-vämilse.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vämilse may have also been written as væmilse

Part of speech: nn

Additional information: pl.?

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • wämyelse LB 7: 58 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛘᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back