Vamul

Old Swedish Dictionary - vamul

Meaning of Old Swedish word "vamul" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vamul
vämjelig, som förorsakar vämjelse el. äckel. vidrig, vederstygglig. eg. och bildl. huat ey äru fiädhrana vamula j maghanom Bir 2: 40. " thz pläghir vt spottas som wamult är" ib 3: 465. " äru the ledhe ok wamule swa som spian" ib 1: 164. " the bära honum. .. sin kar. .. thräkful oc vamul oc styg" ib 2: 10. " waktin idher fore tholkom ledhom oc wamulom gerningom" MB 1: 364. ib 454. " alt thz gudhi til höre är henne besth oc vamult" MP 2: 120. Jfr vämiol.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛘᚢᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back