Van

Old Swedish Dictionary - van

Meaning of Old Swedish word "van" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

van Old Swedish word can mean:

van
L. "
van
1) van. med prep. vngane (fågelungarne).. . wani mz hänna (moderens) mat (asSueti cibo matris) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 299. hon är van vidh groff kost ib 3: 113. ib 4: 100. minne van widh latins thwngo Lg.">Bil 471. " wi ärom. .. vanir natrulika widh thässe fynghur elementa" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 488. " the plägha them (hundarne) föra mz sik til stridh the ära ther wäl wane widh" KLemming. 1862.">Al 4082. the wani äru with stridh KS 82 (204, 90). thet folk som want är widh stridh ib 83 (204, 91). hua som wan är i stridh ok bardagha, här är bäter wan i wapnom, än (för ok) i dighra äruodhe, än han som thes är owan ib. " andra (ɔ: äru) minna wana til ärfuodhe" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 2: KLemming. 1862.">Al 7348. - vara van, vara van, pläga, bruka. med inf. þu est van at hKLemming. 1862.">Alpa nöþstadom Lg.">Bu 15. " een vngar man. .. var van huart ar fara tel sanctum iacoLg.">Bum" ib 171. ib 203. " han war ey wan at göra swa" Iv 66. ofmykin moghe är wan at göra dröghilse SD 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). thessa aterstadhur. .. som thaar äru wanar wtgifuäs aff hwario folKLande BSH 1: 133 (1371). - aBS. ille män komo som wani ware Lg.">Bil 317. " at han jdhne the gerning som han är van swa som här til (continuet opus Suum solitum sicut huscusque)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 228.
van
2) som man vär van vid; vanlig, sedvanlig. nidhir troda sin wana ok hKLemming. 1862.">Alfwadan lusta (conSueta delcetaLg.">Bila) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 274. ib 3: 59. the wsle. .. athergingo til theras wana syndher Su 123. ib 150. " räddes hon storliga at vanliga sculde henne ey händä vaner vaadhe" Lg 3: 559. " nw höris ängxsins thera thut här swa som vant är" KL 412. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 405. at wintiroghin oc roghsädhin bätre oc meere saas aarligha än want är KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 42. - Jfr ovan.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • vaner Lg 3: 599, " där dock ändelsen -er är utmärkt genom förkortningstecken),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back