Vanälska

Old Swedish Dictionary - vanälska

Meaning of Old Swedish word "vanälska" (or vanælska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanälska (vanælska)
sakna kärlek till, hysa ovilja mot. jak försmadhe oc wanälskadhe them som mik straffadho för mina orätwiso Lg 3: 411. " nagra föräldra wanälska sin barn ok afödo mädh ordom eller gärningom" MP 4: 122. - refl. vanälskas, hysa ovilja inbördes. war härra haffuer opta kastat sina plagha vppa the foräldra ok barn som vanälskas sina mällan MP 4: 122.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vanälska may have also been written as vanælska

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛅᛚᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back