Vanära

Old Swedish Dictionary - vanära

Meaning of Old Swedish word "vanära" (or vanæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanära Old Swedish word can mean:

vanära (vanæra)
1) vanära, tillfoga vanära el. skymf, visa vanvördnad mot. gudz doMBer ower them, som wanära fadher oc modher i thera alder MB 1: 333. hurw länge skal thetta folk illa tala om mik, oc wan ära mik mz wantro ib 402.
vanära (vanæra)
2) bringa vanära öfver, förnedra. vm var herra är mz os. hwa är mot os. .. ok om han ärar. hwa är thän ther man vanärar älla miswyrdhir (si iSTe glorificat, quis humiliabit) Bo 107.
vanära (vanæra)
3) vanära, kränak (en qvinna). han wil. .. drotnigena skemma oc wanära ST 228.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vanära may have also been written as vanæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back