Vanära

Old Swedish Dictionary - vanära

Meaning of Old Swedish word "vanära" (or vanæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanära (vanæra)
vanära. " medh blygdh ok wanäro flya" KS 84 (206, 92). " iudhomen til skam oc wanäro" Bo 87. Bir 1: 226. " är thz blygdh ok stoor wanära at hafwa smälik tungo" Al 1291.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vanära may have also been written as vanæra

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back