Vanärliker

Old Swedish Dictionary - vanärliker

Meaning of Old Swedish word "vanärliker" (or vanærliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanärliker Old Swedish word can mean:

vanärliker (vanærliker)
1) vanhedrande, skamlig. " mz vanärlicom vmgangilsom" MP 1: 157. " vanärlikit är them riddara at hafua vmsorgh vm mat oc klädhe som thiäna himerikis konunge" ib 294.
vanärliker (vanærliker)
2) oansenlig, ringa. ey var j thit vald at födhas aff ärlicom foräldrom älla van ärlicom (ignobilibus) Bir 2: 283. aff vanärlico (ignobili) äMPne gör jak ärlica kreatur ib 3: 117. ib 181.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vanärliker may have also been written as vanærliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likin Bir 3: 181.
  • -likit MP 1: 294 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᛅᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back