Vanda

Old Swedish Dictionary - vanda

Meaning of Old Swedish word "vanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanda Old Swedish word can mean:

vanda
L.
vanda
1) vårda, vårda sig om, bekymra sig om, bryg sig om, fråga efter. med prep. um. swa litith wandar margher syndogher man om sin lifnath, at mera aktar han GOdhan dödh, än GOdhan lifnath MB 1: 414. " iacob hafdhe därla mynna Vandat om (Cod. A giwith om 222) lyam sidhan än han hafdhe förra fangit rachel" ib (Cod. B) 548. hulkin ther. .. vndar ey vm staGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa manna stryk GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 54. - med ack. SOmlike vita thz vtan the Vanda thz ey GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 138. Lg 550. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1894. - med inf. the wanda aldre at fara oer iordan MB 1: 434. wäl skiPadher huhger Vanda (Cod. A wyrdher 119) engin hägumma at wita ib (Co. B) 557. synom. .. saghde sik wilia til himpna flygha: ok wandadhe eygh länger j thässe (wärldh) blifwa Lg.">Bil 105. " äntke wandadhe hon wärldene fult Vara: än thz ware gudhi liwft (hon frågade icke efter, om nåGOt vore fult för världen, blott det vore GuDi täckt)" ib 109. - med inDir. frågesats. hwar man wil hawa all siin thing GOdh. .. än färre (för flere?) män wanda ey hwilkin thera lifnadher är MB 1: 414. " thu west wäl ok wandher ey hwar the liggia wtan härbärghe frusne ok huslöse" Lg.">Bil 267. " ey wanda iak hwat SOm ätir föLghe" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 134. " mate iach swa länge warä när henne; at hon komme j sith behald. iach wonde ey siden hwat mik ower ginge" Va 14. han. .. wandade ey hwat konungin sagde GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2929. " ib (Yngre red. af LGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 269, 2: 4282, 7287, 3: (sista forts.) 4214. ware thät ey. .. ath hon (menniskan) rädDis nagra plaGO. .. hon wande ey ath hon toghe nagan tid gudz likama eller ey Postilla (Cod. Ups. C 35) s. 115 (enl. uppgift af Dr. R. Geete). jach wandher ey the wara (för ware) fyrasin sa mange (jag frågar ej efter, om de vore fyra gånger så många)" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4287. - aBSn nw forbynz nakrom mz thwem brödhrom. .. tolkom swen aruodhe giffwa ok han. .. wandher ey böthe thwa thunnor öll j komPanith SO 21.
vanda
2) vänta, förmoda? wandher jach, han skall holla länith, och jach holla kosten och folketh BSH 5: 233 (1508; möjligen föreligger här inveGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan från el. förvexling med Vana). - refl. Vandas,
vanda
1) befinna sig i svårighet el. ovisshet, Vara i förlägenhet, Vara bekymrad, ängslas, våndas. han red lenge i skogen oc wandaDis Di 79. ledh hon mykyn törst, oc kom omsidhe til enna dypwa källe, oc saa nidh i hänne, enkte haffwande thz hon kwnne ösa mz, oc swa wandhadhes, bögdhe sik nidh i källona Lg 220. " tha han sculle ga owir thässa samo brona tha tok han til at wandas" Pa 19. " en thima en versare Diktadhe hans epitaphium ok wandadhis wm eth ordh j versenom" Lg.">Bil 741. " then tidh han wandhadhis SOm mäst, oc änxladhis storlika um thätta äranDit" Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 227. Ber 25. - operSOnl. med dat. (el. ack.). jak wet ok hwat thik mer wandas (in mente tua cogitasti) hwru thu skalt war ben skilia at ens for annars Lg.">Bil 283. antiono wandadhis wm andbudh at graua likit ib 405.
vanda
2) Vara i nöd. tha mannin wandas tha villis honum snilDin GO 338. - operSOnl. med dat. karl kan aal radh tha honum wandas äkke GO 895 ; jfr Kock, MedeltidSOrdspr. 2: 182.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wonda RK 3: (sista forts.) 4214 ;
  • -ar RK 2: 7287.
  • -er Bil 267 ; SO 21 ; RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 269, 2: 4287; BSH 5: 233 (1508). imperf. -adhe. imperf. konj. wande Postilla (Cod. Upst. C 35) s. 115. wonde Va 14.
  • -at) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back