Vända

Old Swedish Dictionary - vända

Meaning of Old Swedish word "vända" (or vænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vända Old Swedish word can mean:

vända (vænda)
L. I trans.
vända (vænda)
1) vända, vrida, gifVa en viss riktning åt, gifVa förändrad riktning åt. han vände thz opta til ok Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fra Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 921 (jVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran, adv. 1). Alle häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe män vända sin änlite Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran honum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 371. " STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilätit wände sin öghon mildelika til skrVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivarnas ä hulkin wäghin han STod widh herran" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 48. " tok lhan vända öghonin SOm the plägha SOm pinas i dözlomen oc vända thöm vm kring ok STundom op ok STundom nidhir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 204. " skAlt thu ey. .. vända härdhana hiith oc thiith höghra vegh älla vinSTra" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 270. han. .. vände sin ryg til min nar jak vände min bak til hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 192. jomVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frw maria. .. wänder baken aat honom Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 127. hon vände Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran mik Allan lughan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 22. " wädher kom aff himmom ok vende lughan Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fra martino" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 632. vänt hällir swärdhit moot mic STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 297. " han. .. bödh henne wändha sin wägh tiith SOm hennas SOnaqwarn. .. war" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 294. - i STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. el. andlig mening vändt thit hiärtta til lhäSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha vmgangilse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 223 ; " jVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 4. wändehe han sin hogh oc hiärta till enna. .. wänaSTa iomfVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fru" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 333. " hwilkit onth wardhir Allom them SOm äru wändhna til renliffwit, om the ekke hAlla thz the förSTh loffwadho Spec. Virg. 470. - vända, gifVa en motsatt riktning åt, föra el. drifVa tillbaka, vända tillbaka. med dat. egipto män. .. wilia nw wända wäghenom l(d. v. s. vända tillbaka; Cod. B Vagnom 556)" MB 1: 317. " senare war tha at vända Vagnom" ib (Cod. B) 556. - vända vrida omkring, gifVa (ngt) ett sådant läge att det SOm vetter nedåt (el. inåt) kommer uppåt (el. utåt). annan vägh hauar þu nu STekt. vänt )gVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iva) braþena ok ät þän del nu är STektar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 416. - vända, drifVa. vända til sik, tillegna sig. natwra krapter oc hete siwdher födhona oc silar aff thz renaSTa oc wänder thz til sik, oc kaSTar wt Alt thz orena MB 1: 90. JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr tilvända sik.
vända (vænda)
2) vända, låta (ngt) taga en vändning; foga, STyra. j thänkten illa göra wijdh mik oc gudh wände (vertit) thz til godho badhe mik oc idher, oc mango lmanköne MB 1: 271.
vända (vænda)
pret. sysselsättande sig (med) sysslande (med), sysselsatt (med). ij örlöghx thanka äST thu wänder Al 6053.
vända (vænda)
4) vända, bringa (ngn) på andra tankar, förmå (ngn) att ändra sig. iak vänte vända þina kunu mz minne. nu hauar þin kuna SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua vänt mina at hon är nu värre än þin STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 187. " jach vil them wända" STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4638. - omvända, gifVa (ngn) en förändrad sinnesriktning, gifVa (ngns sinne) en annan riktning. han gat eigh vänt SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suenen Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran criSTo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 22. " martinus. .. vende mykit folk til criSTo" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 632. " Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Paulus vilde thöm til guz vända" ib 127. " han. .. criSTnadhe oc vände in til gudh Alla ySTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berniam" Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pa 4. " the SOm han hafdhe criSTnat oc vänt til l häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho tro" ib. " þe vändo kunugen tel lcriSTendoms" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 167. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 80, 153. han. . kunde aff thom vilianom, SOm han hafdhe for sik taghit, hVarte vikas äller vändas Ansg 187. " vända hänna hugh Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran criSTno" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 187. " vm the wänVallius. 1850--54.">Din vilian til mik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 256.
vända (vænda)
5) förändra, förVandla, förbyta. vände han Vatn ii vin STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 72. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 43. " sAlth swa giorth. .. wändher koVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Par j gwl" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM XLI. - ändra, förändra. nero. .. vände domana STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 125. " väl vänder þu mit namn" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 504. ST 45. ware forfädher. . kAlladho. .. hans dagh STridzdagh oc wänVallius. 1850--54.">Dis sidhan oc kAlladhis tiiSDagh aff sidhwänio, thy at thz war lättare at näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna swa SOm mang annor ordh äre wänd MB 1: 68. " the wändade hans naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn" Vallius. 1850--54.">Di 17. - med dat. och ack. lät han sik vända naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 757. - med två dat? the os sAlde wändu os naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 352. sioröfwara. .. fördho them in til cesaream oc wendo them naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne ST 37 (sannolikt är dock i dessa båda språkprof naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne att fatta ss i ack. nyttjad sidoform till nämne).
vända (vænda)
6) öfversätta, öfverflytta (Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från ett språk till ett annat el. Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från prosa till rim). han. .. vende þe läST sanctus matheus skrVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivar af hebrzko tel indye hans tungo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 209. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 627. " lät theodosius STore kesarin thässa fornämVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pa iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su chriSTi vnVallius. 1850--54.">Dirsamo gärninga vända aff hebresco i lationo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 377. MB 2: 373. henne (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolen) lot kesar otte göra ok vända aff vAlsko ij thyzt maAl Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 3203. " SOm bibliam wände aff hebreiske tungo oc til latine eller gretzske" MB 1: 319. eufemia drötning. .. lät thässa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bokena vända. .. aff vAlske tungo ok a Vart maAl lVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 5744. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 29. hona (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boken) lot vända a Vart maAl (Cod. D) j thzta mAl) eufemia drötning Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 3209. Vallius. 1850--54.">Di 303. hona (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boken) loot til swenske wända aff latine oc swa til rima. .. en ärlik drotzet innan swerik Al 10575. thzta wändhe. .. her niels rawAlVallius. 1850--54.">Di MB 2: 3. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 217: 3: 38. Gers Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FreST Inl.
vända (vænda)
7) vända, hänföra; tyda. hwat han hördhe. swa SOm är älskogha viSOr älla nokot tholikit. vände (retorquebat) han thz Alt til snillenna älskogha SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 393. " Alla vändo þät tel lillo" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 30.
vända (vænda)
8) vända åt orätt håll, vända orätt; förvända, förvilla. synom sänder jdher syn mz troldom STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 104. - med dat. och ack. synom magnus. .. fan sik tha thz til radha. .. at wända mannum syn ok änlitis lyt swa at fauSTiantianus syntis Allom wara symon magnus (vultus) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sui similituVallius. 1850--54.">Dinem in FauSTiniaum iSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPressit, ut non FauSTinianus, sed Symon nagus ab omnisSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus putaretur STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 354 ; " jVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 5. - förvilla, vilseleda. han loth sik mz fAlshet wenda" STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7641. - vända, förvända, förvrida., vränga. then spille laghom, thön thr (för thr thön) wiker ok wände medh wld ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSkap, äpte wild ok wilia sinom å mote rät ok sannind Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 67 (165, 74).
vända (vænda)
9) vända, använda, bruka, tilSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgodogöra. thu skAl. .. ey thit korn wända til owerwättis winning MB 1: 375. löper the. .. nokat ofuer. thät ägher. oc scAl jäppe husVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frv greto ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boos barnom til gaghna wända, SOm han bäzt kan BSH 1: 194 (1387). " swa at han. .. maghe thet gooz skiVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pa, radha oc Alla lundom sik til gagn oc nytta wändha" SD NS 1: 256 (1403). " skAlt thu thänkia thässa quinonna dygdho ok vänt (converte) them thik siälue til nyt oc gagn" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 112. " Alt thz han kunne affla aff wärldz gotz, thz vände han henne til hedhir oc äro" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 8. - begagna, betjena sig af. vändo þe Al ämne at hämna iui sanctum iacoSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bum STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 197. 10) förfoga öfver, föryttra. swa at han. .. ma thessa fornäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda Almenninga STyra oc radha wända oc sälia skipta och gifVa oc Allom lundom skiVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pa äpter synom wilia VAH 24: 327 (1377). " affhänder jac mik the forscrepno godz. .. oc tileghnar jac them oc hemoll gör them for:da härra beincte. .. swa at härra beincter. .. ma thänno forscrepno godz STyra oc radha, wända oc sälia, skipta oc gifua oc Allom lundom skiVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pa, SOm honom. .. thet nyttaST oc bäzST synis" SD NS 1: 172 (1402, gammAl afskr.). ib 182 (1402), 291 (1403), 420 (1405) o. s. v. II. väsentligen intrans.
vända (vænda)
1) vända, vända sig, vrida, vrida sig. seen grant aath hwarth hiulidh wändher STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3364. - vända, vända om, vända tillbaka. seent war tha at wända MB 1: 317. " mz forräVallius. 1850--54.">Dilse the swenska teden wende" STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7936. " litit effter the ath dören wende" ib 7947. " genSTan niclis Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fra marsken wende" ib 5726.
vända (vænda)
2) afvika (Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från), bryta (mot). huat i vele besigia eller ända eller (Aldrig) skAl iac ther Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fra wända STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5236.
vända (vænda)
3) röra sig; förefinnas. clarare criSTAl man Aldrey saag än then ysen for honom lagh Alle älfwena vti ände syntes Alt thz a grunden wände STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8092.
vända (vænda)
4) upphöra, sluta. sidhan wart ather aff hans hende wel fyretighio riddara för han wende STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1163. " nw vil iak begynna ther iak wende" ib 2: 2765. - upphöra med. med ack. at the skulle syn darskap wände STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4551. - med inf. wände the ey at röfua STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 352.
vända (vænda)
1) vända sig, röra sig. gat han sik ey mz fotum Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fream fört ok ey larum, ok Alle andre hans limi wrdhu swa dofne ok wäSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKs fulle at han gat went sik enga wäghna STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 272. - vända sig, rikta sig. Var herra vände sik til mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 271. han sik til drakan Vallius. 1850--54.">Diärflika wändä Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 192.
vända (vænda)
2) vända sig, hänvända sig, taga sin tillflykt. en thydhiskir präSTir. .. wänd sik til iomVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fru marie hiälp STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 21. " SOm sik vendha til hans" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 19.
vända (vænda)
3) sysselsätta sig (med). hwilke sik wända oc wänia j the Vallius. 1850--54.">Dikt oc scripter SOm gyrinna oc päninganna afflingh tilhöra SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 228.
vända (vænda)
4) vända, bära hän. hwart thetta sik wändher (huru detta aflöper) STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4033.
vända (vænda)
5) ändra sig, besinna sig. monga sit radh han til thom sände at the ville sig bäther wände (ändra sig till bättre, fatta bättre uppsät) STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9138.
vända (vænda)
6) upphöra (med), lägga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort, öfvergifVa. wänt tik aff slikom löSOm bannom LfK 141 (måhända bör dock wänt tik anser hafVa uppkommit af wän tik, i hvilken händelse språkprovet hör till vänia). vänt þik Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran villo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 494. - refl. vändas,
vända (vænda)
1) vända sig. tha vänVallius. 1850--54.">Dis domaren til mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 70. " sydhan venVallius. 1850--54.">Dis hon Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fra honum" Vallius. 1850--54.">Di 225.
vända (vænda)
2) Vara vänd, Vara riktad, vetta. opVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pa högxSTa bärgx STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLakken SOm wänVallius. 1850--54.">Dis til (respicit) hebron MB 2: 120, " til äghadels ända acurron SOm wänVallius. 1850--54.">Dis til nordh " ib 36. ib 49.
vända (vænda)
3) röra sig, Vara veSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsam; Vara, finna (i ngt). thetta oc thesSO likt wenVallius. 1850--54.">Dis idhkelika j hans hierta ST 39. dantanin ok mootkorran skAl takas af hiärtano. ok thakkan ok lofsins röST vändas (versetur) i munnenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 109. wänVallius. 1850--54.">Dis thz sama j hiärtana SOm Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framföris j röSTine STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 5. " swa SOm hon (ɔ: gudeleken snille) i sino warilse oc Allom i sändher wändhis (essentia SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua in cuntis exiSTens) ey söndher skiptes äldher i nakrom enskyldelika thäs mindhre wardher" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 89. - sysselsätta sig (med ngt). takom nakat af hans gärningom i hulcom Var thanke skAl idhkelica vändas (Aliqua ex geSTis ejus colligamus, in quiSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus melitando versemur assidue) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 54. " enfAlla människor SOm ey tagha sik fore at STudera oc wändas i höghelikom oc Vallius. 1850--54.">Diwpum thingom Hel. mäns lefv. 235. "
vända (vænda)
4) vändas, få el. taga en vändning. tha skulu the obrygdhilsen ok skamin SOm ouinni thänkia honum vändas (vertetur) til hans hedhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 131. " siþan criSTnam com þa vändes höghtiþen tel rätare dySTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 61.
vända (vænda)
5) vändas, omvändas, få en förändrad riktning. om sinnelag. wändhis thera hugher swa at the fiollo a sin knä mz hanum ok badho gudhlika böne STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 461.
vända (vænda)
6) förändras, förVandlas, förbytas, öfvergå. the waata födha SOm SOlen siwdher wänVallius. 1850--54.">Dis i korns natwro MB 1: 90. swa wäxer tha kornith at iordhin om kring wänVallius. 1850--54.">Dis i korn ib. þa vändes simons anlete tel lAlskons Aldar: ok syntes Vara STundom gamAl. ok STundom vngar ok STundom a mäþAldre STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 102. " vändes hanom vAldar i Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Panno tel SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">SuAla (förVandlades el. förVandlade sin natur, så att den blef honom till svAlka)" ib 494. en watn kälda wänVallius. 1850--54.">Dis til olio STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 67.
vända (vænda)
7) förVandlas, förbytas, omsättas. Alla wara gardha oc goodz ok äghedela SOm ikke wthtrykkis j thetta breff skikkom wy swa thet the skula sälias och wändas j peninga SD 1: 444 (öfvers.).
vända (vænda)
8) användas, brukas, gå. till preSTens nytto skAl thet samma offer ingomlundom vendes SD 6: 157 (1349? gammAl afskr.). hwaria handa thing SOm swa ofVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fras wändhins (convertantur) engAledhis j cloSTerins nytto, wtan giffwins fatiko folke STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 39.
vända (vænda)
1) vända åter, vända tillbaka, gå tillbaka. siþan vändo þe fägne atar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 129. vänt atar SOm ib 156. " vändom atir (revertamur)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 407. " hwar tädhan ater hem vände" STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4645.
vända (vænda)
2) afSTå (Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från), upphöra (med). vände han atar af þera quAlum (att qvälja dem) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 203. " wenden ater af willu (nolite. .. errare)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 352. " aff them danzenom oc aff the wiSOnne vendo the ey atir" ib 877. " SOm Aldre wända för atr aff syndom, än the thänkia at aat är komith yterSTa daghenom" MB 1: 317. ST 385. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 253. " römsca radh hötte at dräVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pa neronem: än han vände ey athe at dräVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Pa" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 125. " vändom atar at caSTa rätuisam mans" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 198. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 172. - Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivna legenden om Tungulus.">Part. pret. i opers. förbindelse. tha ringhe priorissan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BordhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLokkonne swa länge misere mei deus kan läsas, oc tha ather är wänt sighi lectrix jube domine beneVallius. 1850--54.">Diccere STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 32.
vända (vænda)
3) upphöa, taga slut. wände fä dödhin atir STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 447. STormin vände atir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 71. - refl. vändas ater,
vända (vænda)
1) återvända, återgå, återSTällas, återförVandlas. ä tij thäs dagx thu wänVallius. 1850--54.">Dis ater i tholka iordh SOm thu äST aff taken (donce revetaris in terram de qua SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sumtus es) MB 1: 162. " vändos atar gimSTena i STrand STena ok gul i grena" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 154.
vända (vænda)
2) göras slut (på), blifVa slut (på). operSOnl. at aater skullde wändäs af thylikum kranckum sidhwännium SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). - JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr atervända. vända STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort,
vända (vænda)
1) vända STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortvända. skAl iak vända STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort öghonin min STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 146.
vända (vænda)
2) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortvända, aflägsna, skilja, göra Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Främmande för el. afogt mot. en ogudhelikin man SOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort war wänVallius. 1850--54.">Dir Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran Allo godho Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR XVIII. gudz man. .. sörgde thera Vantro, SOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort Varo vände Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran tronne STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 852. - JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortvända.
vända (vænda)
1) vända åter, vända till baka. wände the Alla igen Vallius. 1850--54.">Di 79. went igen ib l95.
vända (vænda)
2) upphöra; afSTå (Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från). drap detzleff two aff them oc wände sidhan äy igen för än All röffwarna waro döde Vallius. 1850--54.">Di 90. " aff thetta mordh thu wenth j gen" Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 255. " wenth nw i gen at gywta blodh" ib. " thz barnen ekke widho wändha igän at skriia oc grata" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 678. ProsaVallius. 1850--54.">Dikter 154. (om) han will inte wende igen mz sitt arbehte SO 221. vända nidher, vända nedåt. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 204 (se vända I 1). - refl. vändas nidher, vändas nedåt. thy at han SOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort gif af thinne tro skuli nidhir fara til lhäluitis ok wändas nidhir a honom howodhit ok vp fötrina STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 127. - JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr nidhervända.
vända (vænda)
1) omvända, gifVa (ngn) annan sinnesriktning. thän otroin man SOm om är vänVallius. 1850--54.">Dir oc komin til trona STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 232.
vända (vænda)
2) förVandla. " gudh. .. wände om nakor annor thing" MB 1: 90. II. intrans.
vända (vænda)
1) vända om, vända till baka. hwilken SOm är odrigother. .. vände om oc fari til sith heman MB 2: 89. went om Vallius. 1850--54.">Di 195.
vända (vænda)
2) vändas upp och ned, kaSTas öfver ända. wända wm naturu rättir (ordo naturæ pervertitur) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 339.
vända (vænda)
3) ändras, förändras. " sidhen han ekke kom wände thres synne om" STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3089. " vända sik um, "
vända (vænda)
1) vända sig om. vände hon sik opta vm oc saa atir äptir sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 215. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 263. Va 25. - vända om, vända till baka. þa vändo þer criSTno sik vm ok toko manleka sik at väria STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 177.
vända (vænda)
2) omvända sig. o syndoghir man wänt thik vm til mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 256. - refl. vändas um,
vända (vænda)
1) vändas upp och ned; förSTöras, gå under. kom swa bradher STormSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber at skipin wändos näSTan vm STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 251.
vända (vænda)
2) omvända sig, omvändas. en faghir quinna. .. wänVallius. 1850--54.">Dis vm til gudh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 35.
vända (vænda)
3) förVandlas, öfvergå. " nako annor thing wändos om til brödz" MB 1: 90. natwrlik födha wänVallius. 1850--54.">Dis om inwtwrlika lime ib 264. - JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr umvända.
vända (vænda)
1) vända el. vrida omkring. vänt STenin ij thinne hand om kring Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 910. - vända om, låta (riddjur) vända sig om. tha wände brand sin heST om kring (snyr brandr optr heSTi sinvm) Vallius. 1850--54.">Di 137. - vända omkring, rikta åt olika håll omkring sig. vända thöm (ögonen) vm kring STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 204 (se vidre vända I 1).
vända (vænda)
2) gifVa (ngns sinnelag) en annan riktning, förändra. han haffuer sin hwgh Alt wänt om kring STås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3686.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vända may have also been written as vænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • wändande Di 17.
 • vänt.
 • vända sik ,
 • vända ater ,
 • vända i gen ,
 • vända saman , vända (rygg) mot hvaranda. wändom bakana saman (hvarr occar snvi sinu baki til annars) Di 90. vända til, på grund af misstankar rikta (beskyllning el. anklagelse mot ngn), rikta anklagelse för (brott mot ngn). nu wändis manne sak till SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). nu wändis manne þryfsak till ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). Troligen beror bruket af förevarande verb på dessa båda ställen liksom i MELL (dock ej i Cod. A) och KrLL på sammanblandning el. förvexling med väna, hvilket i ÖGL och andra landskapslagar nytjas i liknande betydelse. Se Schlyter, Ordbok s. 730. Jfr tilvända äfvensom väna. - refl. vändas til baka, vända till baka. tha the till baka aff slottit wändis RK 3: (sista forts.) 5124.
 • vända um , I. trans.
 • vända um i gen , vända om, vända till baka. strax niclis vände om j gen tha redh til honom en hans swen RK 2: 5562. " then iak förbywdher, tha wändhe om j geen" MB 2: 89.
 • vända um i kring , vända el. vrida omkring. han vände sit fignergull om ij kring Fr 2577.
 • vända umkring ,
 • vända up , vända upp, vända uppå. bylghian wände thz op a waghnomin som för wiste nidher MB 1: 317. " tha tw wänder vdden op" Di 76. " tha wända fisane wp bukin" LB 3: 89. Bo 204 (se vända I 1). - refl. vändas up, vändas upp. Bir 1: 127 (se vända nidher). - Jfr upvända. - Jfra f-, be-, for-, fran-, i fran-vända, nyvänder.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back