Vändning

Old Swedish Dictionary - vändning

Meaning of Old Swedish word "vändning" (or vændning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vändning Old Swedish word can mean:

vändning (vændning)
vändning.
vändning (vændning)
1) om vändning som i strid utföres af här el. härafdelnkng; angrepp? the giorde eena wänningh the giorde twa RK 3: 1747. han slogx mz k cristiern oc giorde wäninga twa likawäl monde han konungen aff maRKena slaa ib 1813. Jfr Röding, VittAH 1: 181 f.
vändning (vændning)
2) vändning, ändrad ställning. ath her bliffwer en anner wändning aff, saa at thee giffwn (för giffwa) sigh til dägtingan medh edert herredöme BSH 5: 146 (1507). - Jfr umvändning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vändning may have also been written as vændning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wänning.
  • wäning.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚿᚦᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back