Vandsamber

Old Swedish Dictionary - vandsamber

Meaning of Old Swedish word "vandsamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vandsamber
svår; mödosam, besvärlig; påkoSTande; som icke lätt låter sig göra. i swa langom oc vansanum vägh Bo 13. " vara komin til höxSTa oc vansamaSTo fulcomlikhetzins trappo" ib 31. " ther. .. ryghelikit var at färdhas. ok them var vansamt fore iomfrunna vngdom. oc lioseps allirdom skuld" ib 12. mik thikkir at atirkoman är vansamre än framfärdhin ib 21. alt thz som förra syntis vansamt oc än omöghelikit ib 132. " änkte är swa vansamt at thz wardhir ey lät ok raskt af STadhlike ok skälike idhnan" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 275. Bo 30, 97. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 22. " anlika är thz äntigia vansaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt älla omöghelikit at f beske hedhirgirinna root framgange söt kärleksins frukt" Bo 99. " än thot vansamaST är opfara tho opfara the lätlika ib. vansaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt är nakrom badhe sindir älska gudh oc världinna" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 43. " thäs optare nlikor fallir j synd thäs vandsamare är honum vpSTa" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 93. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 69. Ber 27. wansamt är at atherhalda och göma hiärtath af olofhlikom thankom, än ey minna wnsamt är at thiäna iordhrikis ärandom wtan synd ib 206. " köpslagha är mykyt thung oc wantsam at hantera vtan synd" ST 487. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 222. Ber 181. " the twänne skälffwo sotterna. .. ärw wandsamme läkia" LB 9: 118. otalike fläSTe criSTne män, som illa leffua, äru nw wansammare at omwändas oc snararen til at tronne kaSTa Su 150. thz är wantsamt at wita ST 326. han (STaden) war owinnelighen oc wandh samtpt til sökia (accesSu diffcile) före tranghaSTa wägha oc bärgha mällan MB 2: 316.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • want- ST 326, 487.
  • van-.
  • -samt. -sampt. frf. vok. i änd. -sam-. -samm),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚦᛋᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back