Vandsamlika

Old Swedish Dictionary - vandsamlika

Meaning of Old Swedish word "vandsamlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vandsamlika
med svårighet. opfara the lätlika ok vansamlica nidnir fara the Bo 99. svårligen, näppeligen. vtan the frestilsen hafdhe honum varit hafdhe han vansamlica komit til äuärdhelica helso ok glädhe Bir 2: 327. " wansamlika finnas män, som sik wndirgiffua wilia enna qwinno foresyn ib 4: 70. - Jfr ovansamlika. "

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • van- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚦᛋᛆᛘᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back