Vandsamliker

Old Swedish Dictionary - vandsamliker

Meaning of Old Swedish word "vandsamliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vandsamliker
svår; mödosam, besvärlig; påkostande, motbjudande; somicke lått låger sig göra. thän wansamlike wägen Su 34. " bärghit är höght ok wansamlikit j vpfärdhinne" Bir 1: 273. " som sighia min lagh ok budhordh wara wansamlikast ok hardast" ib 202. " thz är hart ok wansamlikit" ib 274. " ey skuli thz synas thik wansamlikit älla thunght" Ber 25. " mik är änkte omöghelikit oc änkte vansamlikit j himerike ok jordherike B ir 3: 301. thetta klädhit war ey mykit trangt älla wansamlikit at bära" ib 1: 144. " orätuis manz siäl. .. är. .. vansamlik at atirhalla aff thy hon gripir" ib 2: 58. " myrk ordh ok hardh oc vansamlik at vndirsta ib 38. allom är wansamlikt at göma mattona" ib 4: 36. vansamlik (för -likt) är at badhe sändher thiäna himerikis afling ok iordhrikis ärendom Ber 26. Bir 1: 129, 252. MB 2: 285.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • van-.
  • -likt.
  • -likit) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚦᛋᛆᛘᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back