Vandsamlikhet

Old Swedish Dictionary - vandsamlikhet

Meaning of Old Swedish word "vandsamlikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vandsamlikhet Old Swedish word can mean:

vandsamlikhet
1) svårighet, förlägenhet. " annor är ilzkonna fauizska ok annor mildhetz ok wan samlikhetz (diffcultatis)" Bir 1: 381.
vandsamlikhet
2) svårighet, möda, besvär, besvärlighet. et closter j huilko han vardh. .. om sidhe abote mz store vandsamlichet, bidhia oc wunnin mz mangom jnnerlikom oc idhkelicom konungxsins bönum Bil 752. wiinqwistane formatto ey bära wiin, wtan mz mykle wansamlighet Bir 4: 5. " hulkit som. .. ägx ey mz vansamlikhet" ib 2: 204. " wäghanna wansanlikhet (för wansam-)" VKR XIX. " skodhande mins äruodis storo mödho oc wansamlikhet" Bir 1: 245. " hardhe stena äru j wäghenom vndhir fotomin. wansamlikhet ok hällo skora j vpfärdhinne" ib 272.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • van-.
  • -lighet Bir 4: 5),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚦᛋᛆᛘᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back