Vanför ajd.

Old Swedish Dictionary - vanför ajd.

Meaning of Old Swedish word "vanför ajd." (or vanfør ajd.) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanför ajd. Old Swedish word can mean:

vanför ajd. (vanfør ajd.)
L.
vanför ajd. (vanfør ajd.)
1) varför, som är ur STånd att el. har svårt för att röra sig, lidande af skröplighet el. kroppslyte som hindrar fri rörelse el. förlamar arbetskraften, skröplig, bräcklig, svag, som är ur STånd till arbete el. krigSTjenST, som är invAlid. ii rom var eet hus bygkt vanförom riddarom ok Aldroghom tel värn STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 64. " iak är een gamAl, vpnötter ok wanför man" SD NS 2: 33 (1408). Al 837. wanför kriplngher STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 108. " wanför a b enum" ib 610. j Allom limom var han vanför STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 179. " nomin oc wanför j Allum lymum" ST 37. " vanföre blinde oc hAlte" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 199. ib 321, 322, 323. " ij ärin rask ok ey wanföra" Al 1870. " han mente hänne (sin hafvande huSTru) fara swa wanföra ok thunge j sio wadha" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 268. han war swa varför at swena baro han ib 158. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 221.
vanför ajd. (vanfør ajd.)
2) ur STånd, oförmögen, oduglig. mins lik likamans huru. .. vanför (näml. han är) tel äruuþes STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 141. wi ärom. .. raske ok snare. .. til Alt hz wik skulom göra aff ängo hinder äromwi wanföra Al 6126.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vanför ajd. may have also been written as vanfør ajd.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚠᚯᚱ::ᛆᛁᚦ.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back