Vanförsla

Old Swedish Dictionary - vanförsla

Meaning of Old Swedish word "vanförsla" (or vanførsla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanförsla (vanførsla)
vanförhet. " ginstan kom helsan oc wanförslan flydde vndan" Lg 3: 221. " gamlba manzins wanförsla" ib 226.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vanförsla may have also been written as vanførsla

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚠᚯᚱᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back