Vanfrägdha

Old Swedish Dictionary - vanfrägdha

Meaning of Old Swedish word "vanfrägdha" (or vanfrægdha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanfrägdha (vanfrægdha)
vanfrädja, vanrykta, bringa i vanrykte, utsprida vanärande rykte om (ngn). han wanfrägadhe andra KL 124. " hulkin som. .. lasta oc vanfrägdha sin iämcristin" MP 2: 177. " then han skämer. belywgher ällar wanfrägdhar" LfK 107. " at wanfrägdha sin iäm cristen" ib 157. " tilbör at then som nakon wanfrägdha mz lynhg athergiffwi honom sina frägdh ib. "KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 159, 2: 221, 3: 429, 440. " en fagher frw war ther fore rögdh oc wanfräydhath, at hon födde blamanna barn" MB 1: 223. - bringa i vanrykte, vanära. wardher prestadottor gripin i löskKLemming. 1862.">Aläghe, tha skKLemming. 1862.">Al hon bränna a baKLemming. 1862.">Ale, thy at hon wanfräyadhe sin fadher MB 1: 370. thz wanfräghdhar. .. idhra rykt KLemming. 1862.">Al 1260. - part. pret. vanfräjdad, illa beryktad, illa känd, som har dåligt rykte. rädhandis at han skuli ällighins hawas älla wardha wanfrägdahir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 327. " herran. .. hördhe hustruna vara illa vanfregdadha" ib 3: 181. " hördhe twa hälagha iomfrur. .. wara wanfrägdadha vm sins iomfrudoms hövizsKLikhet" KL 118. " wanfryäydath skökia" MB 1: 370.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vanfrägdha may have also been written as vanfrægdha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -fräydha MB 1: 370 ; -adhe ib; -ath ib 233, 370.
  • -fräda: -frädadho Bir 1: 159.
  • -ar , -adhe, adher.
  • vanfrägdha sik , bringa sig i vanrykte, vanära sig. är them hardhare dom, som wanfräydha sik siälwa MB 1: 37+. - refl. vanfrägdhas, komma i vanrykte. at tha hon vardh hawande skulde hon ey vanfrägdhas Bo (Cod. B) 340. " vm nokur oskälicheit oc oquämlicheyt görs aff them, aff huilkom ordein smittas ellir clostirsins stadge wanfrägdhadhis" VKR 5. - Jfr vanfrägdher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚠᚱᛅᚵᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back