Vanfrägdher

Old Swedish Dictionary - vanfrägdher

Meaning of Old Swedish word "vanfrägdher" (or vanfrægdher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanfrägdher (vanfrægdher)
vanfräjdad, illa beryktad. minnis thik af lästinne ena van frägdhasta mariam til lasta Lg 272. " frestande tik wanfrädgande (sannolikt för wanfrägdan) oc ledan göra för allom som tik älska" Su 192.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vanfrägdher may have also been written as vanfrægdher

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚠᚱᛅᚵᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back