Vanhedherliker

Old Swedish Dictionary - vanhedherliker

Meaning of Old Swedish word "vanhedherliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vanhedherliker
vanhederlig; otillbörlig, opassande. " vm nakot wanhedhirlikt (inlonestum) älla ohöuist fins j hänna athäfwm" Bir 1: 271. " at ey finnes nakat vanhedhirlikit (indecorum) älla dylst j hänna thankom älla ordhom älla gerningom" ib 3: 183. Ber 30.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likit Bir 1: 271, 3: 183 ; Ber 30 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚼᚽᚦᚼᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back